Nhảy đến nội dung

Đoàn

Giới thiệu Đoàn Khoa Kế toán

Đoàn thanh niên Khoa Kế Toán là cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với quá trình hoạt động và phát triển của Đoàn thanh niên trường, Đoàn khoa Kế Toán đã có những đóng góp quan trọng cho phong trào chung trong toàn trường.

Cùng với phong trào chung của Đoàn thanh niên Trường, Đoàn khoa Kế Toán đã có những nét nổi bật trong chương trình hoạt động, để lại dấu ấn riêng cho sinh viên của Khoa. Với số lượng đoàn viên thanh niên trong khoa tương đối đông, do vậy đòi hỏi trong các hoạt động của khoa phải có tính tuyên truyền giáo dục 3 nội dung đạo đức và lối sống lành mạnh đến các bạn sinh viên; là nguồn nuôi dưỡng và giới thiệu Đảng viên. 

Song song với các hoạt động tình nguyện chung của Nhà trường, đoàn viên, thanh niên, sinh viên khoa Kế toán ngày càng tạo dựng được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, trung thu cho em, thăm hỏi mái ấm... được đông đảo các bạn sinh viên trong khoa ủng hộ và tham gia.

Bên cạnh hoạt động tình nguyện, phong trào văn hóa, thể dục thể thao cũng là một trong các thế mạnh của khoa tiêu biểu như “ Hội thao truyền thống Khoa Kế Toán”.

Hàng năm Đoàn khoa kết hợp cùng với Hội sinh viên khoa tổ chức Hội trại truyền thống vào dịp hè nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên trong khoa cũng như gia tăng sự gắn bó, đoàn kết giữa các sinh viên.

Với những đóng góp và những thành tích tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tập thể Đoàn khoa liên tục nhiều năm liền được nhận Đoàn thanh niên trường. Nhiều cá nhân hoạt động tích cực đã được khen thưởng cấp trường, cấp khoa.

Với tập thể đội ngũ cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm trong hoạt động cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các bạn sinh viên trong hoạt động của khoa chắc chắn sẽ đem lại nhiều thành công hơn nữa trong các hoạt động thời gian tới.

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu Đoàn Khoa Kế toán:

Đk2.jpg

 

Đk4.jpg

 

Đk5.jpg

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN