Nhảy đến nội dung

Câu lạc bộ ARC

1. Giới thiệu Câu lạc bộ ARC (accounting Research Club)

BCN%20ARC%20c%C5%A9.jpg
Hình: Ban chủ nhiệm CLB ARC

2. Hoạt động, sự kiện CLB ARC:

# Năm học 2017-2018:

- Hoạt động, sự kiện:

+ Buổi lễ sinh nhật CLB ARC tròn 2 tuổi và lễ bế nhiệm

+ Chuyên đề: Áp dụng công thức và hàm excel trong Kế toán

- Góc sưu tầm:

+ ARC_Sưu tầm_Blockchain: Tương lai của việc lưu trữ hồ sơ

# Năm học 2016-2017: