Skip to main content

BSc. in Accounting (High quality bilingual program). Program code: F7340301

1. Program introduction: 

- Program introduction:

Kế toán, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế – tài chính thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp then chtrong nền kinh tế thị trường. Là một người kế toán, vai trò của bạn rất quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin kinh doanh đến các bên liên quan làm nền tảng cho những quyết định chiến lược. Những kế toán viên đưa ra lời tư vấn chiến lược quan trọng về những vấn đề tài chính doanh nghiệp và cá nhân, tuân thủ các quy định luật pháp. Rất nhiều kế toán viên trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì họ có được những khả năng nhận định và phân tích các thông tin tài chính, vận hành của doanh nghiệp. Khi Việt Nam gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tuyển dụng những kế toán viên với kiến thức kinh doanh sắc bén, khả năng giải trình và truyền đạt thông tin tài chính sẽ càng tăng cao. Chương trình Cử nhân Kế toán sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thử thách này. Chương trình bao gồm những lĩnh vực đa dạng của kế toán như: kế toán tài chính và quản trị, quản lý tài chính, thuế, kiểm toán, và luật thương mại. Bạn cũng sẽ được mở rộng kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như marketing, kinh tế và tài chính, quản lý và khởi nghiệp.

- Career opportunities:

SV tốt nghiệp ngành Kế toán có đủ khả năng và tự tin làm Kế toán, kiểm toán tại: Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán quốc tế với các chức danh:

  • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
  • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
  • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
  • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
  • Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

- Program highlights:

  • Chương trình đào tạo dựa trên TOP 100 Đại học hàng đầu Thế giới;
  • Kiến tập/ thực tập ngay từ năm đầu tiên;
  • Cử nhân kế toán;
  • Chứng chỉ Kế toán/ Kiểm toán do Hội nghề nghiệp Việt Nam cấp
2. Expected Learning Outcomes (ELOs):

The Expected Learning Outcomes (ELOs) is the starting point of the curriculum design process and is built according to a rigorous, scientific process in which it reflects the vision and mission of the university and faculties and is suitable to the course objectives and meets the needs of stakeholders.
The ELOs will be concretized according to the principle of "directional compatibility" in step-by-step subjects to help learners gain professional qualifications & skills in knowledge, skills, attitudes and professional responsibilities after completing the training program. The content of the program also enhances group work activities, training habits of active self-studies and creative thinking for students to be proactive and ready for development opportunities.
The ELOs are committed by the University to students, society and published on the Website.

>>ELOs 2015, ELOs 2018

3. Curriculum:

The curriculum is a system of theoretical and practical knowledge that is designed synchronously with the method of teaching, learning and evaluating learning outcomes to ensure learners accumulate knowledge, gain the necessary competencies according to the published expected learning outcomes corresponding to the university level. The curriculum of Ton Duc Thang University is built in a way that is compatible with the program of the world's TOP 100 universities according to the rankings of QS and THE but is adjusted to suit the conditions and realty in Vietnam and the training target of Ton Duc Thang University.

Periodically, the university reviews and evaluates the curriculum to ensure that the students meet the requirements of society in terms of professionalism after graduation as well as update the changes in technology and new business methods, etc. This process has the full participation of key stakeholders including scientists, employers, alumni, students, and lecturers. The TOP 100 program has been delivered by the university since 2015 to train human resources to meet the labor market and global integration trend, to help students to be more active and self-study, to approach the latest training approaches in the world.

The curriculums are published to students through student portal and on the website.

>>Curruculum 2015, Curriculum 2018