Nhảy đến nội dung
Đăng ký dự xét TN đợt tháng 09/2018

Theo kế hoạch tốt nghiệp Đợt tháng 9/2018, ngày 23/7->30/7/2018 Sinh viên phải đăng ký dự xét tốt nghiệp Đợt tháng 9/2018 trên trang hệ thống thông tin sinh viên vào phân hệ nộp đơn trực tuyến.

Lưu ý: Phòng Đại học chí xét và công bố danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 09/2018 đối với SV có thực hiện việc đăng ký dự xét tốt nghiệp.

Kế hoạch TN tháng 09 chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại: 0283.755.034

Trân trọng

Thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Chào anh/chị học viên. 

Khoa Kế toán thông báo thời gian và địa điểm phòng bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán như sau: 

- Thời gian: 13h00 ngày 18/7/2018 (Thứ 4).

- Phòng B010 (trệt khu B), nếu có thay đổi phòng, khoa sẽ thông báo sau. Nếu không có thông báo là không đổi phòng. 

Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày. 

Lưu ý:

Thông báo lịch bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Chào anh/chị học viên. 

Khoa Kế toán thông báo thời gian (nhắc lại) và địa điểm phòng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán như sau: 

- Thời gian: 15h30 ngày 18/7/2018 (Thứ 4).

- Phòng B010 (trệt khu B), nếu có thay đổi phòng, khoa sẽ thông báo sau. Nếu không có thông báo là không đổi phòng. 

Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày. 

Danh sách bảo vệ: 

Thông báo về việc nhận bằng giáo dục quốc phòng- an ninh đợt 1

Hiện tại đã có Bằng giáo dục thể chất, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Khi đi nhớ đem theo biên nhận đã đóng phí bằng.

Danh sách sinh viên nhận bằng. Chi tiết tại đây

Trân trọng

Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2018 - hệ Liên thông và Chính qui

Khoa Kế toán gửi thông tin về lịch thi tốt nghiệp như sau: 

- Hệ chính qui: xem lịch tại đây. 

- Hệ liên thông: xem lịch tại đây.

Sinh viên lưu ý các môn thi tốt nghiệp như sau:

- Đại học chính qui (tất cả): 

+ Cơ sở: Môn Nguyên lý kế toán (120 phút)

Thông báo nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 06/2018

Hiện tại đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 06/2018. Khoa thông báo cho Sinh viên biết và đến nhận.

Địa điểm: B007-Khoa Kế toán.

Trân trọng