Nhảy đến nội dung
Kế hoạch sinh hoạt học thuật và Journal Club năm học 2018-2019

 

Kế hoạch sinh hoạt học thuật . Chi tiết tại đây

Kế hoạch sinh hoạt Journal Club. Chi tiết tại đây

Tuyển thực tập Intership năm học 2018-2019
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: Bậc đại học hệ chính quy, gồm 2 nhóm: Sinh viên năm cuối & Sinh viên các năm trước
Thông báo lịch thi vét chính thức tháng 08/2018

Khoa thông báo đến các bạn lịch thi vét tháng 08/2018- chính thức

Chi tiết các bạn xem file đính kèm

Các bạn lưu ý xem và theo dõi lịch để đi thi đúng thời gian đã triển khai

Trân trọng

Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp Tháng 9 - Đợt bổ sung
Nay phòng Đại học sẽ mở đợt đăng ký bổ sung cho sinh viên. Thời gian: từ ngày 18 - 21/08/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Trường đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ
[Thông báo] Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt TSNN đợt 3 năm 2018

Khoa thông báo đến các em Lịch thi kỹ năng thực hành chuyên môn đợt TSNN đợt 3 tháng 08 năm 2018

Chi tiết file đính kèm

Trân trọng