Nhảy đến nội dung
[Thông báo]Danh sách nhận chứng chỉ GDQP CD 2015 đợt tháng 6 năm 2018

Khoa thông báo các bạn tới nhận bằng CC GDQP

Danh sách chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

 

Thông báo xét tuyển chương trình liên kết quốc tế năm 2018 - Đợt bổ sung
Hội đồng tuyển sinh Chương trình liên kết Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo xét tuyển bổ sung các chương trình liên kết (hình thức cấp song bằng và đơn bằng) năm 2018 theo 2 phương thức như sau: Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2018. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 11 và lớp 12 ở bậc THPT.
Thông báo Kế hoạch TSNN đợt tháng 3 năm 2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018

TS-02.jpg

TDTU, 10/08/2018 | 12:22, GMT+7

Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

Tuyển sinh sau Đại học 12/2018
Đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo sau đại học 12/2018