Nhảy đến nội dung
Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 09/2018 ( Đợt Chính Thức)

Hiện tại đã có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tháng 09/2018 ( Đợt tốt nghiệp chính thức)

Khoa thông báo cho sinh viên biết và đến nhận.

Thời gian nhận: 05/09/2018- 20/09/2018 ( Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật). Tại B007- Khoa Kế Toán

 

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng (học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và Triết học Mac - Lênin)
Điều kiện Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.
Thông báo danh sách sinh viên bị xóa tên trong đợt xử lý học vụ tháng 06/2018

Khoa Kế toán thông báo danh sách sinh viên buộc thôi học vào tháng 06/2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.

Thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Ngày 7 tháng 09 năm 2018

Chào anh/chị học viên.

Khoa Kế toán thông báo thời gian và địa điểm phòng bảo vệ luận văn Thạc sĩ_Kế toán như sau:

- Thời gian: 7h30 ngày 7/9/2018 (Thứ 6).

- Phòng B010 (trệt khu B), nếu có thay đổi phòng, khoa sẽ thông báo sau. Nếu không có thông báo là không đổi phòng.

Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày.

Danh sách bảo vệ:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA tuyển tình nguyện viên
Để tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa VACPA và nhà trường. VACPA luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với các trường Đại học trên cả nước trong đó lấy sinh viên là nòng cốt để đem lại chất lượng đào tạo cho nhà trường cũng như định hướng sinh viên với nghề kế toán, kiểm toán, tài chính.
Thông báo về việc nhận chứng chỉ MOS
Thời gian nhận từ: Ngày 29/08/2018 đến 15/09/2018. (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).