Nhảy đến nội dung

Chương trinh Livestream tư vấn tuyển sinh năm 2021

Chương trình LiveStream "Tư vấn tuyển sinh - 2021 - Khoa Kế toán - ĐH Tôn Đức Thắng" được thực hiện với Các Giảng viên - Viên chức Khoa Kế toán 
Nội dung chương trình tư vấn các ngành học thuộc các hệ sau: 

  1. Kế toán tiêu chuẩn. Mã ngành: 7340301
  2. Kế toán chất lượng cao giảng dạy 50% tiếng Anh. Mã ngành F7340301
  3. Kế toán (chuyên nhành Kế toán quốc tế) hệ chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh. Mã ngành FA7340301
  4. Kế toán (song bằng 3+1) Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) hệ du học luân chuyển campus. Mà ngành K7340301
  5. Kế toán (đào tạo hai năm đầu học ở Nha Trang, hai năm sau học ở Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM. Mã ngành N7340301
  6. Kế toán ((đào tạo hai năm đầu học ở Bảo Lộc, hai năm sau học ở Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM. Mã ngành B7340301

Người dẫn Chương trình: Duy Toàn

Thời gian tư vấn: 20:00 ngày 07/4/2021

Kênh phát chính thức: https://fb.me/e/2nkwpzt6y

Tham gia group tư vấn tuyển sinh và đặt câu hỏi tại: https://www.facebook.com/groups/tuyensinhtdtu2021

Thành phần Ban tư vấn: 

H1H1H1H1H1H1

Và MC Duy Toàn 

H1