Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán_Ngày 18 tháng 7 năm 2018

Chào anh/chị học viên. 

Khoa Kế toán thông báo thời gian (nhắc lại) và địa điểm phòng bảo vệ đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ_Kế toán như sau: 

- Thời gian: 15h30 ngày 18/7/2018 (Thứ 4).

- Phòng B010 (trệt khu B), nếu có thay đổi phòng, khoa sẽ thông báo sau. Nếu không có thông báo là không đổi phòng. 

Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày. 

Danh sách bảo vệ: 

1/ Huỳnh Thị Thúy Hằng

2/ Nguyễn Hoàng Khánh Vy

3/ Thái Quang Minh

4/ Nguyễn Thị Quỳnh Giao 

5/ Vũ Bích Ngọc 

6/ Huỳnh Thị Bích Ngọc 

Trân trọng. 

Thẻ