Nhảy đến nội dung

Thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ tháng 02/2020

Khoa kế toán thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ tháng 02/2020 hệ chính quy.

Chi tiết xem file đính kèm

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ khoa đến hết ngày 08/03/2020

Trân trọng