Nhảy đến nội dung

Chương trình chất lượng cao

1. Tổng quan:

- Giới thiệu sơ lược về chương trình:

Kế toán, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế – tài chính thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp then chốt trong nền kinh tế thị trường. Nếu bạn muốn trở thành một kế toán viên trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa, đây là chương trình dành cho bạn. Bằng Cử nhân Kế toán Chất lượng cao tại Đại học tôn Đức Thắng sẽ là thẻ thông hành để bạn làm việc bất cứ nơi nào trên thế giới. Các vị trí nghề nghiệp về tài chính, kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ,… tại bất kỳ ngành nghề và lĩnh vực nào từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, công ty đa quốc gia, tổ chức tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, quỹ tài chính), tổ chức phi chính phủ cũng như quản lý doanh nghiệp gia đình. Sinh viên được trang bị thêm các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho tương lai cùng các cơ hội thực tập sớm, cơ hội giao lưu nghề nghiệp trong nước và quốc tế ngay trong quá trình học.

- Triển vọng nghề nghiệp:

Với vốn kiến thức, năng lực và bằng cấp phù hợp yêu cầu thực tế, Cử nhân chương trình Kế toán chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng tốt nhất các yêu cầu nghề nghiệp của các doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như cạnh tranh trên thị trường lao động các nước trên thế giới cho các vị trí công việc:

 • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
 • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
 • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
 • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
 • Cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát, chuyên viên quản trị rủi ro, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên tư vấn đầu tư…
 • Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

- Các điểm nổi bật của Chương trình đào tạo:

 • Chương trình đào tạo dựa trên TOP 100 Đại học hàng đầu thế giới.
 • Kiến tập/thực tập và hoạt động ngoại khóa tại tập đoàn đa quốc gia, công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và thế giới;
 • Cơ hội học 1 học kỳ tại nước ngoài, giao lưu quốc tế và học tập với chuyên gia đầu ngành và giáo sư nước ngoài;
 • Tham gia học kỳ Quân đội và rèn luyện kỹ năng mềm qua các hoạt động ngoại khoá;
 • Bằng Cử nhân Kế toán chất lượng cao;
 • Cơ hội nhận Chứng chỉ Tài chính, Kế Toán và Kinh doanh (CFAB) của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW)
2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.
Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.
Chuẩn đầu ra được Đại học Tôn Đức Thắng và Khoa Kế toán cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên website.

>> CĐR 2015, CĐR 2018

3. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.
Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.
Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

>> CTĐT 2015, CTĐT 2018