Nhảy đến nội dung

Sinh hoạt học thuật Tháng 3/2019: Hóa đơn điện tử- Thuận lợi và bất cập

Ngày 12/09/2018 chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ – CP quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Nhằm đáp ứng cho các yêu cầu cập nhật kiến thức mới trong công tác giảng dạy và giúp lực lượng giảng viên tiếp cận nhanh với sự thay đổi chính sách của Nhà nước, Khoa Kế toán và Trung tâm Ứng dụng – Đào tạo và Phát triển các giải pháp kinh tế (CATDES) đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề: “HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - Những thuận lợi và bất cập” do Luật sư Trần Xoa (Công ty Luật Minh Đăng Quang) báo cáo, trình bày.

Buổi sinh hoạt học thuật được diễn ra tại Khoa Kế toán Đại học Tôn Đức Thắng với sự chủ trì của TS. Lê Thị Mỹ Hạnh – Trưởng khoa. Toàn bộ lực lượng giảng viên khoa đã tham dự đầy đủ.

hinh%20T.%20Xoa%20%2B%20Co%20Hanh.jpg
Luật sư Trần Xoa Và Cô Lê Thị Mỹ Hạnh

Tại buổi sinh hoạt học thuật này, sau khi LS. Trần Xoa trình bày và chia xẻ kinh nghiệm các vận dụng những thuận lợi và xử lý bất cập trong việc sử dụng hóa đơn điện tử tại một số doanh nghiệp đã áp dụng. Các giảng viên đã thảo luận và đặt ra các câu hỏi để diễn giả trả lời.

H%C3%ACnh%20Thuy%E1%BA%BFt%20tr%C3%ACnh.jpg
Luật Sư. Trần Xoa trình bày nội dung

TS. Lê Thị Mỹ Hạnh đã giao nhiệm vụ cho các Bộ môn, Nhóm RD của Khoa tiếp tục nghiên cứu sự tác động của vấn đề này trong từng môn học để chuẩn bị các bước điều chỉnh, cập nhật nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các yêu cầu thay đổi của xã hội, giúp sinh viên có thể hiểu và vận dụng các kiến thức này trong quá trình công tác sau khi tốt nghiệp. 

Cuối buổi Thầy Cô chụp ảnh kỷ niệm

HInhTT.jpg
Hình tập thể

Buổi sinh hoạt học thuật đã thành công tốt đẹp, góp phần tạo ra những giá trị gia tăng thiết thực cho lực lượng giảng viên của Khoa.