Nhảy đến nội dung

Khoa Kế toán thông báo xét tuyển bổ sung chương trình Cử nhân Kế toán song bằng liên kết (3+1) với Đại học West of England, Bristol, UK (UWE)

Khoa Kế toán thông báo xét tuyển bổ sung chương trình Cử nhân Kế toán song bằng liên kết (3+1) với Đại học West of England, Bristol, UK (UWE)

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Khoa Kế toán thông báo xét tuyển bổ sung chương trình Cử nhân Kế toán song bằng liên kết (3+1) với Đại học West of England, Bristol, UK (UWE) từ ngày07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 .

Mức điểm nhận đăng kí xét tuyển:

Thi THPT Quốc gia: 16 điểm

- Xét học bạ hai năm lớp 11, 12: 20,5 điểm

Học phí:

23.000.000 VND/học kì, 06 học kì tại TDTU (không bao gồm học phí tiếng Anh)

5.750 bảng Anh/học kì, 02 học kì tại UWE (không bao gồm sinh hoạt phí)

- Chi tiết về tài chính có thể xem tờ rơi đính kèm.

Ưu điểm của chương trình: 

- Sinh viên ra trường có 02 bằng: Cử nhân Kế toán (TDTU) và Cử nhân Tài chính và Kế toán (UWE-UK) 

-Sinh viên được lựa chọn một trong hai chương trình tiềng Anh: Inspire English hoặc Little UK để học trước khi chuyển tiếp sang Vương quốc Anh.

- Sinh viên có cơ hôi nhận được "Chứng chỉ về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh" của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW CFAB) trong thời gian học tại TDTU.

Hướng dẫn nộp hồ sơ và các thông tin chi tiết liên quan có thể xem tại: http://tuyensinh.tdtu.edu.vn/ tin-tuc/2018/thong-bao-xet- tuyen-chuong-trinh-lien-ket- quoc-te-nam-2018-dot-bo-sung

Thẻ