Nhảy đến nội dung

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 2 năm học 2018-2019

 

Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kỳ 2 năm học 2018-2019

Tối ngày 11 tháng 03 năm 2019 Khoa Kế Toán ĐH Tôn Đức Thắng đã tổ chức thành công Hội đồng phản biện Chuyên đề 3 Học kì 2 năm học 2018 – 2019 của các lớp tiêu chuẩn Khóa 20.

Bên dưới là các hình ảnh từ Hội đồng phản biện :

H%C4%90%20C%C4%90%203.jpg
Thầy Đồng Quang Chung và Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng các bạn sinh viên trong Hội đồng