Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc nhận bằng giáo dục quốc phòng- an ninh đợt 1

Hiện tại đã có Bằng giáo dục thể chất, khoa thông báo đến sinh viên được biết và đến nhận bằng. Khi đến nhận bằng, sinh viên lưu ý một số nội dung sau:

1. Thời gian nhận: (Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều: 13h - 17h; không phát bằng vào chiều ngày thứ 2 và cả ngày chủ nhật).

2. Khi đi nhớ đem theo biên nhận đã đóng phí bằng.

Danh sách sinh viên nhận bằng. Chi tiết tại đây

Trân trọng