Nhảy đến nội dung

Thông báo về việc đăng ký thi tốt nghiệp (đợt thi tháng 7/2018) - Đợt bổ sung

Theo kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đại học, cao đẳng đợt 09/2018 số 522/KH-TĐT ngày 30/3/2018, trong đó có quy định: sinh viên phải đăng ký dự thi tốt nghiệp (ĐKDT TN) trước, sau đó Phòng Đại học sẽ xét danh sách đủ điều kiện dự thi dựa trên danh sách sinh viên đã đăng ký (áp dụng kể từ đợt tốt nghiệp 09/2018 trở về sau). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều trường hợp sinh viên chưa đăng ký dự thi tốt nghiệp (có thể vì lý do sinh viên chưa quen với cách thức mới hoặc chưa nắm được thông tin).

Để tạo điều kiện cho những sinh viên chưa kịp ĐKDT TN trong đợt này, sinh viên làm đơn xin đăng ký thi tốt nghiệp và nộp trực tiếp tại khoa để đăng ký bổ sung (Phòng B007, cơ sở Tân Phong, Quận 7).

Lưu ý: sinh viên thi lần đầu cũng phải đăng ký nếu đã đủ điều kiện dự thi.

Thời gian: từ 25/5 đến 30/5/2018.

Các sinh viên đã thi xong tốt nghiệp, đang làm khóa luận hoặc chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp đợt tháng thi tháng 7/2018 vui lòng bỏ qua email này.

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Hoanh - 0978005499

Trân trong.