Nhảy đến nội dung

Thông báo lịch bảo vệ ĐCCT luận văn Thạc sĩ_Kế toán - Lớp cao học TP.HCM (Khóa 06)

Kính gửi: Anh/Chị học viên

Khoa thông báo đến Anh/Chị lịch bảo vệ đề cương chi tiết LVThS như sau:

- Thời gian: Thứ 4 ngày 12/09/2018

+ Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00

+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 15h00

Địa điểm: Đại học Tôn Đức Thắng (Cơ sở Tân Phong, Quận 7)

+ Buổi sáng: Phòng C203

+ Buổi chiều: Phòng C404

Danh sách học viên báo cáo ĐCCT buổi sáng:

STT

MSHV

Họ tên

1

166003010

Nguyễn Huỳnh Nhân

2

166003003

Nguyễn Thị Mỹ Diệu

3

166003006

Nguyễn Thị Ngọc Hiếu

4

166003012

Bùi Phước Hà Như Oanh

5

166003050

Hà Hải Đăng

6

166003057

Trần Vĩnh Lâm

7

166003065

Phạm Thị Thu Trang

8

166003055

Lê Thị Mỹ Huệ

9

166003060

Đặng Thị Bảo Ngọc

10

166003008

Nguyễn Thị Hoàng Lệ

11

166003017

Nguyễn Trần Thúy Vi

12

166003052

Hoàng Thị Hoài Duyên

13

166003056

Vương Thị Hường

14

166003062

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

15

166003014

Trần Ma Rang

16

166003066

Phạm Nhật Tuấn

17

166003067

Nguyễn Trần Như Ý

18

166003015

Phạm Thị Kim Sơn

19

166003018

Phan Nguyệt Vi

20

166003054

Lê Thị Bích Hà

21

166003004

Lê Hướng Dương

22

166003063

Huỳnh Hữu Tài

23

166003053

Nguyễn Thị Trà Giang

24

166003059

Lê Thanh Mỹ

25

166003061

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Danh sách học viên báo cáo ĐCCT buổi chiều:

26

166003013

Lưu Thanh Phương

27

166003019

Phạm Lê Thanh Xuân

28

166003064

Nguyễn Thị Ngọc Thơm

29

166003058

Lâm Phượng Liên

30

166003011

Đoàn Thị Ngọc Nương

31

166003068

Lê Thị Bạch Yến

32

1010876K

Mai Hoàng Tâm

33

1010878K

Nguyễn Thị Hoài Thương

Nội dung trình bày trước Hội đồng: Học viên trình bày ngắn gọn các nội dung trong thời gian tối đa 10 phút. Gồm các nội dung cơ bản sau:

+ Mục tiêu nghiên cứu

+ Mô hình và giả thuyết nghiên cứu (Lưu ý: Trình bày căn cứ xây dựng mô hình nghiên cứu)

+ Xây dựng thang đo, bảng câu hỏi cho nghiên cứu (nếu có)

+ Đối tượng khảo sát, phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu

 

Lưu ý Các anh/chị lưu ý chuẩn bị slide trình chiếu, nhóm bảo vệ có thể thống nhất chuẩn bị 1 laptop và chép file vào cùng 1 máy để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị trước khi trình bày .

Anh/Chị vui lòng thực hiện đúng thời gian quy định.

Trân trọng