Nhảy đến nội dung

Lịch thi tốt nghiệp đợt tháng 7/2018 - hệ Liên thông và Chính qui

Khoa Kế toán gửi thông tin về lịch thi tốt nghiệp như sau: 

- Hệ chính qui: xem lịch tại đây. 

- Hệ liên thông: xem lịch tại đây.

Sinh viên lưu ý các môn thi tốt nghiệp như sau:

- Đại học chính qui (tất cả): 

+ Cơ sở: Môn Nguyên lý kế toán (120 phút)

+ Chuyên ngành: Kế toán tài chính (90 phút) và Kế toán quản trị (90 phút)

- Cao đẳng chính qui: 

+ Tuyển sinh năm 2015: cơ sở (Nguyên lý kế toán - 120 phút), chuyên ngành (Kế toán tài chính - 90 phút và Kế toán quản trị 1 - 90 phút)

- Tuyển sinh năm 2014 trở về trước: cơ sở (Nguyên lý kế toán - 120 phút), chuyên ngành (Kế toán tài chính - 90 phút và Kế toán chi phí A - CĐ - 90 phút) 

- Hệ liên thông: 

+  Cơ sở: Kế toán tài chính (120 phút)

+ Chuyên ngành: Kế toán quản trị (120 phút) 

(Riêng sinh viên lớp 15220101, 15220102 sẽ thi chung lớp lịch của Đại học chính qui và thi 3 môn cơ sở - Nguyên lý kế toán- 120 phút và chuyên ngành: Kế toán tài chính - 90 phút + Kế toán quản trị - 90 phút)

Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ B007 hoặc điện thoại 028.37755034 gặp cô Hoanh để được hỗ trợ. 

Trân trọng.