Nhảy đến nội dung

Kế hoạch mở lớp vét dành cho sinh viên được gia hạn đào tạo đợt T10-T12/2018

Chào các bạn sinh viên!

 

Khoa Kế toán gửi các bạn Kế hoạch mở LỚP VÉT dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo đợt Tháng 10-12/2018.

Các em đọc kỹ những mốc thời gian sau để thực hiện đúng deadline:

1/ Từ ngày 02/01/2019 đến ngày 07/01/2019: Sinh viên đăng ký môn học cần ôn tập trả nợ (Lớp vét) tại văn phòng Khoa Kế toán B007 - Đại học TĐT (Sinh viên đăng ký tại Phòng B007 những môn do Khoa Kế toán quản lý và môn Tiếng Anh)

Trường hợp sinh viên ở Tỉnh hoặc có điều kiện khó khăn không lên Khoa được (mang thai, đi công tác trong thời gian đăng ký..) có thể gởi email qua khoaketoan@tdtu.edu.vn:

- Họ tên:

- MSSV:

- SĐT:

- Tên môn học đăng ký vét (tối đa 4 môn):

- Em cam kết tham gia lớp ôn, thưc hiện nghĩa vụ học phí đúng hạn. Trường hợp đăng ký mà không đóng học phí, em sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của Nhà Trường theo quy định.

2/ Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019: Khoa sẽ phản hồi cho sinh viên biết những môn học được xem xét/ những môn học không được xem xét sau khi có ý kiến phản biện từ Phòng Đại học (Không phải tất cả các môn đăng ký đều được xem xét vét). Đồng thời, Khoa sẽ thông báo số tiền cần đóng cho sinh viên biết.

3/ Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019: Sinh viên đóng học phí tại Phòng Tài chính.

4/ Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 15/03/2019: Khoa tổ chức giảng dạy và ôn tập theo kế hoạch đươc duyệt.

5/ Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 05/03/2019: Sinh viên theo dõi lịch thi trên WEBSITE phòng Đại học: http://undergrad.tdtu.edu.vn/ các môn đã được đăng ký.

6/ Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 27/03/2019: P. KT&KĐCL tổ chức thi, SV dự thi theo lịch. Khoa sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp sinh viên quên hoặc theo dõi lịch thi dẫn đến bỏ thi.

7/ Từ ngày 29/03 đến ngày 05/04/2019: SV theo dõi hệ thống thông tin sinh viên để biết kết quả thi. 

 

Sinh viên lưu ý: Danh sách sinh viên được cứu xét chính thức, Khoa sẽ thông tin các em trên website Khoa Kế toán vào đầu tuần sau. Tuy nhiên, các bạn có thể liên lạc bằng điện thoại để hỏi thăm tình hình xử lý quá hạn, có được cứu xét hay không để đăng ký lớp vét.

Khoa không xem xét và giải quyết trường hợp đăng ký thay hoặc trễ hạn vì Khoa đã tạo điều kiện đăng ký qua mail.

 

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ SĐT: 028. 37755.034 (Trong giờ hành chính từ T2 đến T7 (Trừ chiều T2))

 

Trân trọng.