Nhảy đến nội dung

Kế hoạch tổ chức ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức ôn tập các môn học không còn mở trong CTĐT

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2018, Phòng đại học (PĐH) lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho SV thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo (CTĐT) hiện hành - Lớp vét, như sau:

-  Ngày 28/5/2018: Các Khoa thông báo cho SV về Kế hoạch đăng ký các môn học thuộc các lớp trả nợ này.

(SV chỉ đạt điểm 5,0 tối đa cho các môn trả nợ này)

- Từ ngày 29/5 đến ngày 08/6/2018: SV đăng ký môn học trực tiếp tại văn phòng Khoa Quản lý môn học (môn thuộc khoa nào quản lý sinh viên sẽ đến khoa đó đăng ký trực tiếp). Đối với các môn thuộc Khoa Kế toán quản lý, sinh viên đến phòng B007 đăng ký, các môn khác khoa sẽ hướng dẫn địa điểm đăng ký nếu sinh viên chưa biết phòng. 

- Từ ngày 11/6 đến ngày 15/6/2018: Căn cứ theo danh sách sinh viên đăng ký, Khoa sẽ chuyển P.Đại học kiểm tra điều kiện của sinh viên, khoa sẽ phản hồi lại danh sách sinh viên nào được vét và sinh viên nào không đủ điều kiện vét tại website khoa Kế toán (ngày 22/6/2018). 

- Từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018: Sinh viên đóng học phí tại Phòng tài chính. Kết thúc đợt học phí, Phòng tài chính chuyển danh sách đóng học phí về các Khoa, phòng Đại học.

- Từ ngày 23/7 đến ngày 10/8/2018: Khoa tổ chức giảng dạy theo Kế hoạch đã được duyệt.

- Từ ngày 06/8 đến ngày 09/8/2018: Phòng Đại học xếp lịch thi và công bố lịch thi. 

- Từ ngày 20/8 đến ngày 24/8/2018: P.KT&KĐCL tổ chức thi.

- Từ ngày 27/8 đến ngày 07/9/2018: Công bố điểm cho SV.
    

Mọi thắc mắc, sinh viên có thể liên hệ trực tiếp tại khoa qua SĐT 02837755034 hoặc SĐT Cô Hoanh - 0978005499

Trân trọng.