Nhảy đến nội dung

[HỆ CHÍNH QUY] Thông báo về việc xóa tên sinh viên được gia hạn đến tháng 4/2018 và nhắc nhở sinh viên được gia hạn tháng 9/2018

Thân chào các em sinh viên, đợt xử lý học vụ tháng 10/2017, khoa có liên hệ các em và xem xét cho một số sinh viên được gia hạn, các em sinh viên thuộc 2 nhóm đối tượng: 

- Nhóm 1: gia hạn đến tháng 4/2018, tuy nhiên, đến nay các em vẫn chưa hoàn thành nên sẽ bị xóa tên theo quy định. Sinh viên liên hệ lại khoa gấp trước ngày 15/6/2018 để được hướng dẫn làm đơn xin chuyển hệ VHVL hoặc chuyển xuống trung cấp. Nếu sau thời gian trên sinh viên không liên hệ lại khoa thì xem như chấp nhận xóa tên theo quy định. Danh sách xem tại đây. 

- Nhóm 2: gia hạn đến tháng 9/2018, các em lưu ý cũng gần đến hạn, các em cố gắng nỗ lực hoàn thành việc học để kịp tốt nghiệp, nếu đến tháng 9/2018, các em vẫn không đạt thì sẽ bị xóa tên theo quy định, khoa không xem xét gia hạn với bất kỳ lý do nào khác. Nếu có khó khăn nào trong quá trình đăng ký môn học trả nợ, sinh viên vui lòng liên hệ lại khoa để được hướng dẫn. Danh sách xem tại đây. 

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ lại khoa theo địa chỉ email khoaketoan@tdt.edu.vn hoặc SĐT 02837755034, gặp trực tiếp cô Hoanh - SĐT: 0978005499 

Trân trọng.