Nhảy đến nội dung

Diễn Đàn Doanh Nghiệp

 

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với mạng internet giúp công việc kế toán – kiểm toán không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Kỷ nguyên số đang mang tới nhiều cơ hội mới và những thách thức mới cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán. Đối với các cá nhân, những người đã đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, có hai điểm nổi bật trong kỷ nguyên số mà mỗi người phải ý thức để thay đổi, đó là khả năng công nghệ và khả năng đưa ra phán đoán nhận định (tầm nhìn), bên cạnh đó một yếu tố cốt lõi bên cạnh năng lực chuyên môn đó là đạo đức nghề nghiệp. Nhận thức được tầm quan đó, Khoa Kế toán kết hợp Trung tâm Ứng dụng - Đào tạo và Phát triển các giải pháp kinh tế (CATDES) Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức talkshow với chủ đề: “KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ”

thu%20moi.jpg