Nhảy đến nội dung

Công ty TNHH tư vấn Innovature Việt Nam- Tuyển dụng

1. Vị trí tuyển dụng

Nhân viên kế toán

2.Mô tả công việc

- Ghi nhận thanh toán, hóa đơn giao dich từ khách hàng

- Phân bổ và đối chiếu các khoản thanh toán

- Lập báo cáo chốt sổ theo định kỳ, theo quy trình của khách hàng

- Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ được giao

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm/Trưởng phòng.

Chi tiết yêu cầu xem file đính kèm.

Thẻ