Nhảy đến nội dung

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)- Tuyển dụng

1. Đối tượng tiếp nhận

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị kế toán.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Khả năng ngoại ngữ ( Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thành thạo)

- Cá tính: năng động, cầu tiến

3. Số lượng sinh viên dự kiến tiếp nhận: 20 Sinh viên

4. Thời gian tiếp nhận

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2018- đến ngày 10/11/2018

- Thời gian thực tập: từ 10/12/2018 đến 28/04/2018

5. Hồ sơ xin thực tập

- Bảng thông tin ứng viên theo mẫu đính kèm

- Giấy giới thiệu của trường/ thư giới thiệu của Giảng viên nếu có

- Bảng điểm ( bảng sao)

- Đơn xin đăng ký thực tập

- Sơ yếu lý lịch tự khai trong đó ghi rõ địa chỉ thường trú và địa chỉ liên hệ hiện tạ, số điện thoại liên lạc ( có dán ảnh 3*4)

- Giấy khám sức khỏe

- Bảng sao các bằng cấp liên quan ( nếu có)

- 2 ảnh 3*4

Thông tin chí tiết xem file đính kèm

Thẻ