Nhảy đến nội dung

Công ty luật TNHH BB & NU

1. Đối tượng:

- Sinh viên hệ chính quy năm 4 chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán

- Điểm tích lũy trung bình loại khá trở lên

2. Vị trí thực tập:

- Trợ lý Kế toán

3. Thời gian thực tập:

Dự kiến từ 15/02/2019

4. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin thực tập

- Giấy giới thiệu của trường

- Sơ yếu lý lịch

- CMND

- Bảng điểm đến HK gần nhất

- Chứng chỉ ngoại ngữ

5. Mô tả công việc:

Hỗ trợ công việc của bộ phận kế toán- thuế.

Chi tiết xem file đính kèm

Thẻ