Nhảy đến nội dung

[CHÍNH QUY] THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ VÀ XỬ LÝ HỌC VỤ HK2/2017-2018

Theo kết quả được thống kê từ Phòng Đại học, Khoa Kế toán thông báo đến các bạn sinh viên thuộc 2 diện sau đây: Cảnh báo học vụ và Xử lý học một số thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến quá trình học tập của các bạn sinh viên:

1/ Trường hợp 1: Sinh viên thuộc diện Cảnh báo học vụ

Danh sách sinh viên thuộc diện bị Cảnh báo học vụ, File đính kèm

Đây là những sinh viên có kết quả học tập ở HK2 năm học 2017-2018 thấp, ĐTB <2.5. Khoa Kế toán thông báo đến những sinh viên trên tập trung học tập cải thiện kết quả học tập vào HK1 năm học 2018-2019.

Nếu trong HK1 2018-2019 các bạn tiếp tục rơi vào diện bị cảnh báo học vụ thì Nhà Trường sẽ tiến hành xóa tên theo quy định.

2/ Trường hợp 2: Sinh viên thuộc diện xử lý học vụ

Danh sách sinh viên thuộc diện xử lý học vụ, File đính kèm

Đây là những sinh viên bị xóa tên theo Quy định Nhà trường do kết quả 2 học kỳ liên tiếp trong năm học 2017-2018 đều <2.5.

Các bạn sinh viên vui lòng phản hồi lại Khoa:

- Nếu muốn tiếp tục học tiếp, nhờ các bạn lên Văn phòng Khoa B007 cùng với phụ huynh để làm Đơn xin cứu xét. Nếu sau ngày 15/09/2018, Khoa không nhận được phản hồi từ sinh viên và Qúy phụ huynh, Nhà trường sẽ tiến hành xóa tên theo đúng Quy định.

- Nếu sinh viên nghỉ học luôn, đề nghị sinh viên phản hồi lại để Khoa nắm thông tin và không theo dõi kết quả học tập của các bạn nữa.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

SĐT khoa kế toán: 028.37.755.034 (trong giờ hành chính) hoặc lên trực tiếp Phòng B007. Sinh viên có thể liên hệ SĐT di động: 096.120.4956 (gặp Nhiên).