Nhảy đến nội dung

Cập nhật chính sách thuế mới và cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế

Để cập nhật một số chính sách thuế cũng như những quy định về kế toán mới ban hành và cách xử lý tình huống trong thực tế phục vụ công tác giảng dạy các môn học kế toán, thuế theo chương trình top 100. Ngày 23/04/2018, Khoa kế toán đã mời Luật sư Trần Xoa chuyên gia pháp luật về kế toán đến nói chuyện với chủ đề “Cập nhật chính sách thuế mới và cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế”.

7.jpg

4.jpg

1.jpg
Các giảng viên trong khoa cũng như khách mời thảo luận sôi nổi, đồng thời chất vấn chuyên gia về cách giải quyết các tình huống thực tế trong kế toán.
10.jpg
Buổi sinh hoạt học thuật diễn ra trong 4 giờ và kết thúc lúc 18giờ cùng ngày, các thành viên cùng chụp hình lưu niệm.