Nhảy đến nội dung

Adjunct Professor

AP1.jpg

GS. Indra Abeysekera

 

Giáo sư Indra hiện đang là Professor of Accounting and Discipline Chair of Accounting and Finance, College of Business and Law, Charles Darwin University, Australia

PhD MCom MA PGDipHEd (Macq.), MEd (Syd.), MSc (Wales), BSc (Pera.), ACMA, CA, CPA

Adjunct Professor của Khoa Kế toán, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Google Scholar: https://scholar.google.com.au/citations?user=i3w0l

Trong các hội thảo quốc tế của Khoa kế toán như: ICFE 2016, giáo sư Indra là keynote speaker với chủ đề "Buddhism and Accounting". Giáo sư Indra cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty lớn. Giáo sư hiện là thành viên của Hiệp hội kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia). Số bài báo của giáo sư hiện nay là 43 bài, hầu hết đều nằm trong SSCI (Social Sciences Citation Index) và số sách được xuất bản là 4 quyển từ những nhà xuất bản nổi tiếng. Ngoài kinh nghiệm nghiên cứu ở các nước phát triển như Úc, Singapore, giáo sư Indra Abeysekera cũng có kinh nghiệm nghiên cứu ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Việt Nam, Sri Lanka, Malaysia, Zimbabwe, Ấn Độ, Kenya, Bangladesh. Giáo sư cũng là giáo sư thỉnh giảng cho Shanghai University of International Business and Economics, Trung Quốc.

Thông tin tham khảo: https://www.spjain. org/faculty/profiles/indra-abeysekera

Download journal articles from: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1410614

 

AP2.jpg

 GS. Jinn-Yang Uang

Giáo sư Jinn-Yang Uang có 23 năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy nghiên cứu ở trường đại học. Ngoài kinh nghiệm giảng dạy đại học, giáo sư Jinn-Yang Uang cũng tham gia vào các dự án nghiên cứu với vai trò là Project Leader. giáo sư hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Grand Cathay Venture Capital Co. Ltd. và phó giám đốc chương trình Education Excellence của Đại học Chinese Culture University, Đài Loan.

Thông tin tham khảo: http://www2.pccu.edu.tw/CRBBAC/English/

      

 

AP3.jpg

 

 TS. Qian Long Kweh

Tiến sĩ Qian Long Kweh là giảng viên trẻ, hiện đang là Assistant Professor tại Institute of Management Technology, Dubai. Ngoài ra, tiến sĩ Kweh đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Tenega Nasional, Malaysia, có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và công bố quốc tế. Số bài báo ISI của tiến sĩ Kweh hiện nay là 16 bài và số bài báo trên Scopus là 10 bài. Trong quá trình nghiên cứu, TS. Kweh đã đạt được 26 giải thưởng về học thuật như: bài báo xuất sắc nhất, ý tưởng sáng tạo, huy chương vàng, bạc đồng,…

Link: http://www.cud.ac.ae/personnel/dr-qian-long-kweh