Nhảy đến nội dung

Hội nghị - Hội thảo

Hình thức hội nghị và hội thảo khoa Kế toán - TDTU là nhằm để chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiên cứu khoa học việc giữa các tổ chức, các giáo sư các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước hằng năm nhằm nâng cao trình độ nghiên cứu và phát triển hoạt động chuyên môn. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường nói chung và khoa Kế toán nói riêng. Đồng thời đây cũng là cơ hội để khoa Kế toán tìm kiếm cơ hội phát triển trong các lĩnh vực nghiên cứu, hợp tác quốc tế.

1. Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5 (ICFE 2018)

2. [HTV9] Hội thảo quốc tế lần 5 về kinh tế và tài chính, ICFE 2018

3. Sinh hoạt học thuật Tháng 3/2019: Hóa đơn điện tử - Thuận lợi và bất cập

4. Workshop: The research tool in Accounting – Hướng dẫn sử dụng phần mềm Stata trong nghiên cứu

5. Seminar “How to publish paper in ISI/ Scopus – Accounting field” And Short session “Sharing the QS University Rankings & research”

6. Khoa kế toán tổ chức buổi nói chuyện chia sẻ “ Plan your career in accounting” dành cho sv chất lượng cao

7. Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 4 (ICFE 2017)

8. Hội thảo Quốc tế về Tài chính và Kinh tế lần 3 (ICFE 2016 - The 3rd International Conference on Finance and Economics)

9. Hội thảo quốc tế về kinh tế và tài chính lần 2 (ICFE 2015)