Nhảy đến nội dung

[THÔNG BÁO] VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM HỌC PHẦN TIẾNG ANH CUỐI CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2017 TRỞ VỀ TRƯỚC

Căn cứ theo kế hoạch chương trình đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên từ năm học 2018 - 2019 đã được Ban giám hiệu phê duyệt, Phòng Đại học thông báo về việc đánh giá điểm học phần tiếng Anh cuối cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 trở về trước, như sau:

- Từ HK1/2018-2019, sinh viên có đăng ký học phần tiếng Anh cuối, đủ điều kiện dự thi và đạt kỳ thi kết thúc môn tại trường sẽ được ghi nhận điểm P (trường hợp không đạt ghi nhận điểm E).

- Điểm P sẽ không tham gia vào tính Điểm trung bình học kỳ, Điểm trung bình tích lũy và Tổng số tín chỉ tích lũy của sinh viên.

- Sinh viên có học phần được ghi nhận điểm P đủ điều kiện để xét học bổng từ HK1 đến HK5 và được học các môn vướng điều kiện Tiếng Anh cuối cùng là môn tiên quyết (trừ các môn học ở học kỳ 8).

- Để được ghi nhận điểm M học phần tiếng Anh cuối:

Khóa tuyển sinh 2015, 2016: tham gia học Học phần tiếng Anh cuối và đủ điều kiện dự thi cuối kỳ, nếu có bảng điểm tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của Trường, sinh viên nộp đơn tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

Khóa tuyển sinh 2017:

Ø Sinh viên học chương trình tiêu chuẩn phải đạt điểm P học phần tiếng Anh cuối, nếu có bảng điểm tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của Trường (điểm IELTS ≥ 5,0 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định của Trường), sinh viên nộp đơn tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

Ø Sinh viên học chương trình chất lượng cao đủ điều kiện dự thi học phần tiếng Anh cuối, nếu có bảng điểm tiếng Anh quốc tế đạt chuẩn đầu ra của Trường (điểm IELTS ≥ 5,5 hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định của Trường), sinh viên nộp đơn tại Văn phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên.