Nhảy đến nội dung

Thông báo Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 3 năm học 2017 - 2018

Chào các bạn!

Khoa gửi các bạn KẾ HOẠCH TSNN ĐỢT THÁNG ĐỢT 03 NĂM HỌC 2017-2018

Untitled.jpg

Các bạn nhớ thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch.

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ các bạn liên hệ về phòng B007 để được tư vấn và hỗ trợ.

Trân trọng.

Thẻ