Nhảy đến nội dung

Hội đồng phản biện chuyên đề 1

Vào ngày 13/12/2018 Khoa Kế toán đã diễn ra hội đồng phản biện chuyên đề 1 của các Lớp tiêu chuẩn Khóa 22.

Một số hình ảnh trong buổi phản biện của các lớp:

1.jpg
Nhóm đang thuyết trình hiểu biết sau khi đi nhà máy ajinomoto Viet Nam
2.jpg
Thầy Tô Hồng Thiên và Cô Nguyễn Thị Thanh Hương lắng nghe và đánh giá sinh viên phản biện
3.jpg
4.jpg
Lớp chăm chú nghe các nhóm trình bày.
5.jpg
Cô Nguyễn Thị Kim Loan và Cô Nguyễn Thị Kim Tuyến lắng nghe và đánh giá nhóm thuyết trình