Nhảy đến nội dung

Chương trình thạc sỹ 4+1

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KẾ TOÁN 4+1

Đại học Tôn Đức Thắng có trách nhiệm tham gia việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Trong đó, có sự chú trọng đào tạo cho đội ngũ công nhân - lao động; thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học ngày càng hiệu quả để góp phần phát triển đất nước trong dài hạn, cam kết cống hiến ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, ổn định và bền vững.

Chiến lược quản trị dài hạn của Đại học Tôn Đức Thắng đã được xây dựng với mục tiêu đến năm 2037, TDTU là một đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế và lọt vào Top 60 trường tốt nhất Châu Á trong bảng xếp hạng của World Universites Rankings. Chính sách quản trị của TDTU tập trung vào 03 vấn đề chủ yếu:

Liên tục phát triển con người;

Bảo đảm chất lượng trong mọi hoạt động;

Quốc tế hóa.

Hiện nay, nhu cầu của người học kế toán nhằm nâng cao trình độ cũng như tiếp cận tri thức nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán ngày càng cao. Các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được các trường Đại học chú trọng phát triển. Do đó, việc đào tạo Thạc sĩ sẽ góp phần đào tạo đội ngũ giảng viên có năng lực nghiên cứu khoa học cho các Trường đại học, đặc biệt là đối với ngành Kế toán.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu này, Đại học Tôn Đức Thắng đã xây dựng chương trình đào tạo Thạc sỹ 4+1 với mục đích tiết giảm thời gian học tập của sinh viên bậc đào tạo Đại học trong việc phấn đấu học tập để đạt trình độ Thạc sỹ Kế toán ngay từ những năm của chương trình Đại học.

Chương trình được thiết kế đáp ứng và thỏa mãn đồng thời 2 mục tiêu trọng yếu: Tiết giảm thời gian học Cao học chỉ còn 1 năm (i); và Bảo đảm khối lượng kiến thức tích lũy theo đúng chương trình khung của chương trình đào tạo bậc Cao học đã được phê duyệt (ii).

STT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO

SỐ TÍN CHỈ

1

Phần khối kiến thức chung

15

2

Phần khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

30

2.1

  • Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

11

2.2

  • Kiến thức chuyên ngành tự chọn

19

3

Luận văn thạc sĩ

15

 

Tổng số tín chỉ

60

Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được tư vấn và đăng ký tham gia chương trình này trong thời gian đang học chương trình bậc đào tạo Đại học. Việc đăng ký tham gia chương trình được xem xét và phê duyệt của Trưởng khoa Kế toán/Phòng Sau đại học và sự chấp thuận của Hiệu trưởng.

Sinh viên tham gia chương trình sẽ đăng ký học các học phần chung của các ngành đào tạo thuộc chương trình cao học trong thời gian học đại học như:

  • Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ);
  • Triết học Mác – Lê nin (3 tín chỉ)

Bên cạnh đó, Sinh viên sẽ được chọn lựa học trước các học phần của bậc đào tạo Cao học. Các học phần Cao học này được xét tương đương với các học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học.

Với phương thức này, khi tốt nghiệp đại học, sinh viên đã tích lũy được (tối đa) 12 tín chỉ của học phần Cao học. Số tín chỉ còn lại (18 tín chỉ) được tiếp tục thực hiện trong 12 tháng của chương trình Cao học.

Các biện pháp hỗ trợ cho chương trình:

· Sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp sẽ được xét tuyển vào bậc đào tạo cao học (không tham dự thi tuyển đầu vào);

· Chế độ học bổng dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng:

Học bổng 50%: sinh viên TDTU có học lực GIỎI (ĐTB tích lũy >= 8,00;

Học bổng 30%: sinh viên TDTU có ọc lực KHÁ (8,00 > ĐTB tích lũy >= 7,00;

Học bổng 25%: Là sinh viên TDTU;

Mọi thông tin, chi tiết – Xin vui lòng liên hệ:

1. Thầy Ngô Xuân Việt (bổ sung thêm thông tin cần thiết)

2. Thầy Tăng Trí Hùng (bổ sung thêm thông tin cần thiết)