Nhảy đến nội dung

Câu lạc bộ ARC

Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học khoa Kế toán trường Đại học Tôn Đức Thắng, tên tiếng anh là Accounting Research Club (ARC).

ARC được thành lập vào ngày 11/01/2017. 
Link facebook: https://www.facebook.com/arc.tdt/ 
Email: arctdtu@gmail.com

ARC là câu lạc bộ mạng tính học thuật, đem đến cho các bạn kiến thức và những hỗ trợ về việc nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các bạn sinh viên có nhu cầu liên quan đến việc nghiên cứu khoa học và cũng là bước đệm trên con đường học vấn cao hơn trong tương lai


Mục tiêu và sứ mệnh: 
Câu lạc bộ ra đời với tiền đề là các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, với môi trường cho các bạn sinh viên trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình học tập, nghiên cứu. Bên cạnh đó, câu lạc bộ mong muốn tạo dựng một sân chơi lành mạnh, năng động, sáng tạo cho các sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói chung và Sinh viên Khoa Kế Toán nói riêng. Đồng thời cũng là nơi ươm mầm cho tài năng, những ý tưởng táo bạo và thực tiễn của sinh viên. 
 

Hiện nay câu lạc bộ tập trung vào các hoạt động như: 
- Tổ chức các buổi chuyên đề hướng dẫn các bước và cách thực hiện một bài báo cáo nghiên cứu khoa học 
- Định kì hằng tháng tổ chức các buổi chuyên đề liên quan đến các kỹ năng trong nghiên cứu và kế toán. 
- Tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu và kế toán 
- Tổ chức các buổi nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Kế Toán Trường Đại học Tôn Đức Thắng. 
- Câu lạc bộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong mỗi đợt đăng ký và bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
- Tổ chức các buổi ngoại khóa, vui chơi gắn kết các thành viên sau mỗi học kì hoạt động mệt mỏi.